Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor (Hasiči) Abrahám

Dobrovoľný hasičský zbor Abrahám
Štefan Palčo – 0904 107 116
Pavol Čambál – 0903 837 971
Andrej Ivančík – 0918 828 950

Podľa výpovede najstarších žijúcich občanov vznikol dobrovoľný hasičský zbor v obci niekedy začiatkom 20. storočia. V roku 1916 bola schválená municipálnym výborom v Bratislave úprava „Požárneho štatútu obce Abrahám“ pod č. 1269/916.

Do dnešnej podoby sa dobrovoľný hasičský zbor v Abraháme formoval od svojho znovu založenia v roku 1997. Jeho hlavnou úlohou je pomoc obci a občanom pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach. Medzi ďalšie činnosti zboru patrí údržba techniky, školenie a príprava členov zboru, zabezpečovanie technickej pomoci, vykonávanie požiarneho dozoru na podujatiach, výchova hasičskej mládeže, reprezentácia obce na súťažiach a účasť na kultúrnych podujatiach v obci.