Preskočiť na obsah

História DHZ Abrahám po roku 1997

1. 3. 1997

DHZ Abrahám sa obnovil na valnom zhromaždení dňa 1.3.1997. Zakladajúcimi členmi boli Alfonz Čambál, Marek Banáš, Peter Čambál, Štefan Palčo, Pavol Čambál, Daniel Kollár, Ivan Banáš, Milan Žgančík, Patrik Kollár a Boris Mišovič.

Na valnom zhromaždení starosta obce, Bohumil Čambál, oboznámil hasičov s úlohami, ktoré by mali hasiči plniť. O dva dni neskôr bol zbor zaregistrovaný medzi dobrovoľné hasičské organizácie na Slovensku. Toto stretnutie bol len začiatok ťažkej cesty. V našej obci nepôsobili hasiči od konca 70-tych rokov.

1997

Jediné čo hasiči prebrali od obce v roku 1997 bolo zopár plesnivých hadíc, prázdny vozík na hasičskú striekačku presunutý z obce Pata, motor od čerpadla PS12 pohodený v skrini v garáži na zdravotnom stredisku a betónový základ na auto v bývalom klube dôchodcov. To bolo všetko s čím tento zbor začínal, bez vlastných priestorov a s pár vecami do šrotu. V roku 1998 sa podarilo náhodou nájsť hasičskú zástavu pri upratovaní kostola. Bola uložená v tzv. grófskej búde vo vlhkom prostredí, čo sa dosť podpísalo na jej stave. Je obrovské šťastie že sa aspoň tento poklad a pozostatok po hasičoch z prvej polovice 20. storočia zachoval pre budúce generácie. Hasičská zástava je pritom jeden z posledných pozostatkov starého kaštieľa Esterházyovcov. Symbolizuje slávu a zároveň úpadok hasičstva v Abraháme 20. storočia.

Zakladajúci členovia zboru v uniformách pri soche sv. Floriána v roku 1997 (zľava A. Ivančík, P. Čambál, A. Čambál, P. Čambál, B. Mišovič, Š. Palčo, M. Banáš,…)
Súťažné hasičské družstvo z roku 1998 s prívesným vozíkom a čerpadlom PS12 (zľava P. Čambál, M. Banáš, I. Banáš, B. Mišovič, D. Kollár, A. Čambál, na vozíku P. Čambál a mladí hasiči R. Hričo, L. Ivančík,…)

Keďže sa začínalo od nuly, bolo potrebné nájsť vhodné priestory pre zbrojnicu. Jediné riešenie sa naskytlo v pivnici na zdravotnom stredisku, v tej dobe zahádzanú do polovice s uhlím a odpadom. Hasiči z pivnice vybrali celkovo 2 traktorové vlečky odpadu, nahodili nové omietky, musel sa prerobiť odpad, voda, vyčistiť komín pre kachle a pod. Časom pribudol drevený obklad na stenách kvôli veľkej zime. Prvé peniaze čo hasiči od obce dostali – 20 000Sk, sa minuli na hasičské montérky, okná na pivnici a zopár náhradných dielov. Ostatné veci si hasiči museli pozháňať z domu, zarobiť si zberom železa, zorganizovaním diskotéky či plesu.

Miešanie malty pred garážou vo dvore na zdravotnom stredisku
Nahadzovanie novej omietky v pivnici na zdravotnom stredisku

30.8.1997

V garáži sa podarilo dať dokopy roky nefunkčné čerpadlo. Začali sa vykonávať preventívne protipožiarne kontroly a pravidelné kontroly hydrantov. Členovia absolvovali prvé preventivárske a veliteľské školenia.
Svoju prvú súťaž hasiči absolvovali 30.8.1997 v Horných Salibách. V tej dobe ešte nebolo hasičské vozidlo, a preto musel stačiť traktor z družstva ktorý ťahal prívesný vozík s čerpadlom. V máji 1999 sa zorganizovalo stretnutie pre mládež v klube dôchodcov, na ktorom sa zúčastnili ešte ako deti budúci dobrovoľní hasiči.

Organizátori hasičského plesu v kultúrnom dome – 30. januára 1999
Kontrola hydrantov v obci – rok 2014
(zľava T. Heriban, R. Hričo, J. Hrubčin, P. Parák)

1999

Z tohto stretnutia vzišlo prvé družstvo mladých hasičov, ktorí koncom mája 1999 absolvovali svoju prvú súťaž Plameň v Galante, po ktorej nasledovali súťaže v Žiline a vo Vinohradoch. V tom istom roku sa zorganizovala prvá denná hasičská súťaž v Abraháme a zúčastnilo sa jej 16 družstiev. Deň na to sa hasiči zúčastnili vysviacky nového erbu obce, ktorý dodnes reprezentuje našu obec a je súčasťou znaku DHZ Abrahám.

družstvo mladých hasičov na súťaži Plameň v Galante, máj 1999
Znak DHZ Abrahám vytvorený v roku 2012 hasičom Tomášom Heribanom

2000

Počas každého roka sa hasiči zúčastnili mnohých súťaží a výletov, kde mohli spoznávať nových ľudí a utužovať kolektív. Venovali sa hasičskému športu v dobe, kedy sa tento šport dal ešte nazvať hasičský, súťažilo sa hlavne s klasickými motormi s rozhadzovaním hadíc. Družstvá nepoznali medzi sebou rivalitu, naopak vymieňali si skúsenosti a tešili sa, že sa opäť stretnú bez ohľadu na to kto vyhral súťaž. V máji roku 2000 bolo založené prvé ženské družstvo, ktoré malo premiéru na nočnej súťaži v Závode.

2001

Pri tejto súťaži sa naši hasiči inšpirovali a 16. júna 2001 zorganizovali prvú nočnú hasičskú súťaž v Abraháme. DHZ Abrahám bol prvý zbor, ktorý v Trnavskom kraji organizoval nočné hasičské preteky. Nočné súťaže sa stali tak populárne, že na ne dodnes ľudia spomínajú ako na najlepšiu obecnú akciu v roku. Bez prestávky nočné súťaže v požiarnom útoku pokračovali do roku 2012, rekordná účasť bola počas jednej súťaže cca 800 ľudí.

Nočná hasičská súťaž v roku 2009
Nočná hasičská súťaž v roku 2009

S prichádzajúcim množstvom hasičských súťaží a povinností pre hasičov sa začalo rozmýšľať o prvom hasičskom vozidle. Už nestačilo len vybaviť traktor na družstve aby ťahal vozík s čerpadlom alebo kompletnú výbavu prenášať v obecnej Avii, ktorá sa používala pre futbalové družstvo a iné organizácie. Organizácia potrebovala auto, ktoré by bolo neustále k dispozícii, najmä v prípade že sa niečo v obci vyskytne.

Hasičské auto Avia A31 pred starou zbrojnicou – rok 2010
Prístrešok hasičského auta vo dvore na obecnom úrade po úprave brány pre Iveco Daily

10. 1. 2004

Z tohto dôvodu sa uskutočnila zbierka na hasičské vozidlo. Hasiči s prilbou v ruke chodili po domoch a pýtali sa kto by mohol prispieť. Týmto spôsobom 10. januára 2004 vyzbierali sumu 19 040 Sk, po doložení peňazí od hasičov táto suma činila rovných 20 000 Sk. Poľnohospodárske obchodné družstvo v Abraháme venovalo sponzorský dar 10 000 Sk na zakúpenie vozidla. Abrahámsky hasiči majú odvtedy vo svojej kronike založený zoznam ľudí s podpismi a sumou, ktorú títo ľudia venovali hasičom.

16. 3. 2004

Hasiči na nich nikdy nezabúdajú a dodnes im za túto pomoc ďakujú. S týmito vyzbieranými peniazmi hasiči predstúpili pred starostu a žiadali o nové vozidlo. O dva mesiace 16. marca 2004 bolo zakúpené zo Serede prvé hasičské auto – Avia A31 za 140 000 Sk. Toto auto slúžilo hasičom do roku 2015. Zúčastnilo sa nespočetne veľa akcií, od súťaží až po zásahy, a slúžilo obci ako technická pomoc skoro pri každej príležitosti, či už to bolo stavanie májov, vianočných stromčekov, prenos ťažkého materiálu a pod. Hasiči pre Aviu postavili z vlastných zdrojov prístrešok na obecnom úrade, z peňazí ktoré si zarobili zberom železa. Obec do tejto stavby neprispela vtedy ani korunu. K Avii bol neskôr zakúpený vozík na prepravu materiálu, opäť z peňazí za zber železa.

Prvé stavanie mája hasičmi – rok 2007
Ženské družstvo na pohárovej súťaži v Piešťanoch – rok 2008

Do Avie sa investovali počas 11 rokov nemalé peniaze na jej údržbu. Niektoré boli hradené z obecných peňazí, iné si hasiči museli hradiť z vlastných zdrojov. Náhradné diely sa tak zháňali kde sa dalo, našli sa však aj občania ktorí darovali náhradné diely do Avie. Hasiči investovali veľa osobného času do starostlivosti o auto a techniku. Pri natieraní Avie si dvaja členovia zobrali týždeň dovolenky, aby stihli natrieť Aviu a vymeniť motor na hasičskom čerpadle pre súťažné družstvo. Touto dobrovoľnou činnosťou a hlavne ochotou ušetrili obci značné finančné prostriedky. S príchodom Avie už nič hasičov neobmedzovalo v chodení na súťaže, školenia alebo zásahy. Začalo sa postupne formovať súťažné družstvo mužov a žien. Dostavili sa prvé úspechy, ktoré pokračujú dodnes.