Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Abrahám.

Vyberte si oblasť

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2024

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
3
12
22
31
Február
9
19
28
Marec
8
18
27
Apríl
5
15
24
Máj
3
13
22
31
Jún
10
19
28
Júl
8
17
26
August
5
14
23
September
2
11
20
30
Október
9
18
28
November
6
15
25
December
4
13
23

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2024

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
3
12
22
26
31
Február
9
19
23
28
Marec
8
18
22
27
Apríl
5
15
19
24
Máj
3
13
17
22
31
Jún
10
14
19
28
Júl
8
12
17
26
August
5
9
14
23
September
2
6
11
20
30
Október
4
9
18
28
November
1
6
15
25
29
December
4
13
23
27

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.