Preskočiť na obsah

Folklórny súbor Jatelinka

V roku 1964 obetaví nadšenci Rudolf Púchlo, Ján Krajčovič, Štefan Géc, Karol Godovič a Leopold Belko založili tanečno-spevácky súbor pod názvom Jatelinka. Súbor vystupoval pri príležitosti rôznych osláv ako dožinky, posedenie s dôchodcami a zúčastňoval sa regionálnych súťaží folklórnych súborov.

Členovia súboru vystupujú aj v súčasnosti v krásnych abrahámskych krojoch a s repertoárom abrahámskych piesní, abrahámskych zvykov, tancami a krátkymi divadelnými scénkami ako sú pytačky, dožinky a podobne. V súbore účinkovali okrem vyššie uvedených zakladateľov aj títo členovia: Zbánek Jozef (harmonikár), Lučanská Helena, Paráková Helena, Gašparíková Rozália, Tóthová Emília, Janík Kamil. Postupne sa súbor rozširoval o ďalších mladších členov: Horváth Miroslav (harmonikár), Mgr. Gécová Anna (vedúca súboru), Kollár Jozef, Krajčovič Marián, Krajčovič Vladimír, Linka Viliam, Čambálová Pavlína, Susedková Mária, Kašová Mária, Lichnerová Otília, Bohunická Ľudmila, Púchlová Viera, Kavická Jana, Kavická Oľga, Benkovská Anna.

V rokoch 1993-94 sa rozšíril súbor aj o členov z radov mládeže avšak nevydržali dlho a pôsobenie v súbore ukončili. V súčasnej dobe (2004) je vedúcim súboru Kollár Jozef.

Súbor vystupoval v roku 1999 z príležitosti prezentácie a posvätenia obecných symbolov i z príležitosti posedenia dôchodcov a osláv Dňa matiek. V roku 2003 sa sólovo zúčastnili členovia súboru regionálnych súťaží.

Jatelinka na audiencii u prezidenta

Video poskladané z fotografií v prezidentskom paláci. Zostrih momentov na audiencii u prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Video s krátkym vystúpením folklórneho súboru Jatelinka v prezidentskom paláci a príhovor prezidenta SR Ivana Gašparoviča.