Preskočiť na obsah

VZN č.5-2023 o o miestnych daniach na území obce Abrahám