Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu Veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

PONDELOK    29.4.Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy (sviatok)
UTOROK       30.4.Féria I Sv. Pia V., pápeža                                                               I H 18:00
STREDA          1.5.
18:00
Féria I Sv. Jozefa, robotníka
+ Michal a Rozália Kollároví a rodičia
ŠTVRTOK        2.5.Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK           3.5.
18:00
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)                                 I H 17:00
+ Vít Královič a rodičia z oboch strán
SOBOTA          4.5.
18:00
Féria I Sv. Floriána, mučeníka
Na poďakovanie a prosbu o Božiu pomoc pre rodinu
NEDEĽA          5.5.
7:30
10:30
šiesta veľkonočná nedeľa                                                  I H 9:00
Za veriacich farnosti
Za padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne z našej farnosti

V zbierke na seminár sa vyzbieralo 577€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Dnes (28.4.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (1.5.) hodinu pred svätou omšou.

V mesiaci máji sa budeme modliť májovú pobožnosť každý deň o 17:20. Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 15.-20. júla a miestom je Kunerad pri Rajeckých Tepliciach. Bude mať biblickú tému príbehu kráľa Dávida. Cena tábora bude 160€. Je pre deti základnej školy od tretieho ročníka. Prihlášky sú k dispozícii vzadu v kostole a treba ich odovzdať do 5. mája.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

PONDELOK    29.4.Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy (sviatok)
UTOROK      30.4.
18:00
Féria I Sv. Pia V., pápeža
Za živých a zosnulých členov Spolku svätého Vojtecha
STREDA          1.5.Féria I Sv. Jozefa, robotníka                                                      I A 18:00
ŠTVRTOK        2.5.Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK           3.5.
17:00
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)                                      I A 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
SOBOTA          4.5.Féria I Sv. Floriána, mučeníka                                                I A 18:00
NEDEĽA          5.5.
9:00
Šiesta veľkonočná nedeľa                                         I A  7:30  10:30
+ Ján Zolvik, manželka Mária a syn Dušan a za zdravie a Božiu pomoc v rodine

V zbierke na seminár sa vyzbieralo 220€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (30.4.) hodinu pred svätou omšou.

V mesiaci máji sa budeme modliť májovú pobožnosť každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou. Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 15.-20. júla a miestom je Kunerad pri Rajeckých Tepliciach. Bude mať biblickú tému príbehu kráľa Dávida. Cena tábora bude 160€. Je pre deti základnej školy od tretieho ročníka. Prihlášky sú k dispozícii vzadu v kostole a treba ich odovzdať do 5. mája.