Preskočiť na obsah

Zberný dvor

Adresa
Kategória
Služby

Zber separovaného odpadu v obci Abrahám zabezpečuje spoločnosť AVE a.s. podľa harmonogramu, ktorý bol zaslaný na Obecný úrad. Občania majú možnosť priniesť na zberný dvor separovaný odpad, ktorý je triedený podľa pokynov uvedených nižšie.

Otváracie hodiny zberného dvoru v Abraháme

DeňStredaSobota
 Hodina – Letný režimod 16:00h do 18:00hod 08:00h do 12:00h
 Hodina – Zimný režimod 15:00h do 17:00hod 08:00h do 12:00h

Odvoz tuhého komunálneho odpadu sa v obci Abrahám vykonáva v piatok každý nepárny týždeň.

Samostatnú zložku separovaného odpadu tvoria Tetrapaky a VKM (viacvrstvové kombinované materiály) na báze lepenky. Tieto materiály separujte oddelene.

Zber použitého textilu a odevov

Na zbernom mieste v Abraháme bol umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, textílií a odevov.

Do kontajnera môžete vhadzovať použité textílie a odevy:

  • pánske, dámske, detské pre všetky sezóny,
  • lôžkoviny,
  • stolnú bielizeň a iný domáci textil,
  • topánky,
  • tašky,
  • kožené a kožušinové odevy,
  • odevné doplnky.

Použité budú na recykláciu, ekologickú likvidáciu a na podporu a financovanie charitatívnych a sociálnych projektov rozvojových krajín.

 Podľa možností vhadzujte do kontajnera materiál zabezpečený proti jeho navlhnutiu.

Zber textílií a odevov bol dohodnutý zmluvne s občianskym združením HUMANA People to People Slovakia o.z.

Foto služby