Preskočiť na obsah

VZN č6-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady