Preskočiť na obsah

VZN č4-2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad