Preskočiť na obsah

VZN č2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom