Preskočiť na obsah

VZN č.4-2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Abrahám