Preskočiť na obsah

VZN č.2-2021 o miestnych daniach na území obce Abrahám