Preskočiť na obsah

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín,