Preskočiť na obsah

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Galanta na obdobie 2025 – 2034