Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania