Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady