Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.6-2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad