Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.5-2023 o miestnych daniach na území obce Abrahám