Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.4-2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení