Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3-2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad