Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č. 2-2022 o miestnych daniach na území obce Abrahám