Preskočiť na obsah

Abrahámske noviny, ročník 20, december 2023

Zverejnené 20.12.2023.

Kategória

V Abrahámskych novinách nájdete:

  • príhovor správcu farnosti Abrahám, ThLic. Ondrej Chrvala,
  • zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 6.12.2023,
  • príhovor starostu, Mgr. Tibora Ležoviča,
  • spoločenskú rubriku,
  • miestny odbor Matice slovenskej,
  • október – mesiac úcty k starším,
  • Mikuláš, fotosúťaž, vianočné trhy
  • a ďalšie príspevky