Preskočiť na obsah

Abrahámske noviny č.1, ročník 16, marec 2019

Zverejnené 18.4.2019.

Kategória

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Príhovor starostu a pána farára
  • Zmena na abrahámskej fare a obecné zastupiteľstvo 29.1.2019
  • Nový zberný dvor a kampaň za čisté Slovensko
  • Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej a spomienky na Augustína Krivosudského
  • Z činnosti Materskej školy a Základnej školy
  • Čo čaká hasičov v novom roku 2019?
  • Klub žien Abrahám a Poľovníci PZ Dudváh
  • Výročie Abrahámskych novín