Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú Veľkonočnú nedeľu

Zverejnené 25.4.2024.

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Poriadok bohoslužieb a oznamy
na Štvrtú Veľkonočnú nedeľu

21.-28.4.2024

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45 Abrahám   ·   031 789 9435   ·   abraham@fara.sk

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Poriadok bohoslužieb a oznamy
na Štvrtú Veľkonočnú nedeľu

21.-28.4.2024

PONDELOK    22.4.Féria
UTOROK       23.4.Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)                       I H 18:00
STREDA        24.4. 18:00Féria I Sv. Juraja, muč. I Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a muč. + Katarína Valentovičová, dcéry a vnúčatá
ŠTVRTOK      25.4.Sv. Marka, evanjelistu (sviatok)                                                  I H 18:00
PIATOK         26.4. 7:00Féria + Milan Janík
SOBOTA        27.4. 18:00Féria + Jozef a Rozália Grossmannoví
NEDEĽA        28.4. 7:30 10:30piata veľkonočná nedeľa                                                    I H 9:00 Za veriacich farnosti Na poďakovanie Pánu Bohu pri príležitosti životného jubilea

Dnes (21.4.) je zbierka na seminár. Popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 15.-20. júla a miestom je Kunerad pri Rajeckých Tepliciach. Bude mať biblickú tému príbehu kráľa Dávida. Cena tábora bude 160€. Je pre deti základnej školy od tretieho ročníka. Prihlášky sú k dispozícii vzadu v kostole a treba ich odovzdať do 5. mája.

Naši mladí pripravili zoznam ponúk duchovného rastu v našej farnosti a okolí pre všetky vekové kategórie. Môžete ho nájsť vzadu na nástenke.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45 Abrahám   ·   031 789 9435   ·   abraham@fara.sk

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Poriadok bohoslužieb a oznamy
na Štvrtú Veľkonočnú nedeľu

21.-28.4.2024

PONDELOK    22.4.Féria
UTOROK       23.4. 18:00Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka) + Mikuláš a Valéria Kostolanskí a brat Jozef
STREDA        24.4.Féria I Sv. Juraja, mučeníka I Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka                                                                                     I A 18:00
ŠTVRTOK      25.4. 18:00Sv. Marka, evanjelistu (sviatok) + Ján a Mária Gosmanoví
PIATOK         26.4.Féria                                                                                                 I A 7:00
SOBOTA        27.4.Féria                                                                                                 I A 18:00
NEDEĽA        28.4. 9:00piata veľkonočná nedeľa                                         I A  7:30  10:30 + František Rajninec a zosnulí z rodiny Rajnincovej

Dnes (21.4.) je zbierka na seminár.

Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 15.-20. júla a miestom je Kunerad pri Rajeckých Tepliciach. Bude mať biblickú tému príbehu kráľa Dávida. Cena tábora bude 160€. Je pre deti základnej školy od tretieho ročníka. Prihlášky sú k dispozícii vzadu v kostole a treba ich odovzdať do 5. mája.