Preskočiť na obsah

Nová vetva kanalizácie bude čoskoro spustená

Zverejnené 4.12.2023.

Vážení občania!

Oznamujeme obyvateľom obce Abrahám, ktorí bývajú na uliciach, kde sa vybudovala nová vetva verejnej kanalizácie (ulice Nová a Veterná), že čoskoro budú spustené čerpadlá a kanalizácia bude uvedená do prevádzky. Obyvatelia, ktorí už majú vybavené potrebné náležitosti sa budú môcť po vyhlásení v obecnom rozhlase a zverejnení informácie o spustení na webe obce napojiť.

Občanov, ktorí ešte nevybavovali náležitosti spojené s napojením, žiadame, aby postupovali podľa priloženého postupu.

Občania sa môžu napájať na novozriadené vetvy kanalizácie až po odsúhlasení Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii a podaní Žiadosti o pripojenie a uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s prílohami firmou TAVOS!!!

Občania nesmú vypúšťať žumpy do kanalizácie – PRÍSNY ZÁKAZ, nakoľko prečerpávačka nie je prispôsobená na nárazovo veľké objemy splaškovej vody. Môže prísť k preťaženiu a zaplaveniu domácností.

Občania, ktorí sa napoja pred spustením a bez žiadosti a zmluvy alebo vypustia žumpu do kanalizácie budú znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy.

Ďakujeme za pochopenie.

Zobraziť postup pripojenia sa