Preskočiť na obsah

Komunálny odpad – zmena frekvencie vývozu, uplatnenie zľavy

Zverejnené 12.3.2024.

UPOZORNENIE

ohľadom vyrubenia poplatku za komunálny odpad za rok 2024, upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť zmeny, aby v termíne do konca marca 2024 oznámili túto skutočnosť obecnému úradu.

• zmena frekvencie vývozov komunálneho odpadu, napríklad z 2-týždňovej na 1-mesačnú a naopak – treba obecnému úradu oznámiť telefonicky, mailom alebo osobne v úradných hodinách. V zmysle platného VZN č. 6/2023 môže mať vývoz komunálneho odpadu 1x do mesiaca iba domácnosť s počtom osôb 2 a menej.

• uplatnenie úľavy za zber komunálneho odpadu – treba doručiť na obecný úrad vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými prílohami (Potvrdenie o pobyte + preklad dokumentu alebo Potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste terajšieho bydliska)