Preskočiť na obsah

Výsledky testovania v obci Abrahám

Zverejnené 6.2.2021.

Kategória

Dňa 6.2.2021 v kultúrnom dome v Abraháme od 8 hodiny rána až do 18.00 hod bolo vykonané testovanie antigénovými testami na zistenie prítomnosti vírusu COVID -19.

Testovania sa zúčastnilo celkom 540 osôb. Z tohto počtu boli zistené 2 pozitívne vzorky.

Pozitivita je 0,37 %.

Aj toto testovanie, ako aj predchádzajúce testovanie pozitívne vzorky mali občania našej obce. Znamená to, že aj keď percentuálne sa naša obec pohybuje na relatívne nižšej úrovni zamorenia vírusom, nesmieme podľahnúť ilúzii, že nie sme ohrození. Naopak vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v okrese, kraji, ktorý patrí k najzamorenejším musíme mať neustále v povedomí potrebu vlastnej ochrany. Preto stále dodržujte základné prvky ochrany ako sú rúška, odstup, ruky.

Zároveň chcem opätovne poďakovať všetkým, ktorí zabezpečujú a zabezpečovali doterajšie dni testovania. Vysoko si vážim ich ochotu zriecť sa pohodlia, voľného času, podstupovať riziko možnej nákazy a pomôcť nám ostatným k ochrane nášho zdravia. Týmto chcem tiež poprosiť, požiadať spoluobčanov, aby sa, aj keď nám všetkým testovanie určite nie je práve príjemné, zdržali v budúcnosti akýchkoľvek nevhodných komentárov voči ľuďom, ktorí nám pomáhajú.

Ďakujem za pochopenie.

Starosta Ing. Igor Németh