Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období (30.6.-7.7.2024)

Zverejnené 1.7.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

PONDELOK     1.7.Féria
UTOROK         2.7.Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sviatok)
STREDA          3.7.
18:00
Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)
+ Daniel Rosenberg
ŠTVRTOK        4.7.Féria I Sv. Alžbety Portugalskej
PIATOK           5.7.
9:30
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť) 
+ Marta Mrvová a Pavol Bobek
SOBOTA          6.7.
18:00
Féria I Sv. Márie Goretti
+ Ján a Mária Ďurišoví
NEDEĽA          7.7.
7:30  
10:30
Štrnásta nedeľa v cezročnom období
+ Jozef Krajčovič, manželka Magdaléna, brat Anton a rodičia z oboch strán
+ Žofia a Anton a deti

Dnes (30.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Dnes (30.6.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia. Po adorácii o 16:00 pozývame deti na faru na radostný program začiatku prázdnin.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (3.7.) hodinu pred svätou omšou.

Objednali sme autobus na blahorečenie Janka Havlíka v Šaštíne 31. augusta 2024. Kto má záujem ísť, nech sa prihlási v sakristii.

Hodová slávnosť v Abraháme bude tento rok v nedeľu 29. septembra.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

PONDELOK      1.7.Féria
UTOROK         2.7.
18:00
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sviatok)
+ Alfonz Pavlovič
STREDA          3.7.Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)
ŠTVRTOK        4.7.Féria I Sv. Alžbety Portugalskej
PIATOK           5.7.
8:30
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť) 
+ Jozef a Angela Godovičoví a ich vnuk Vladimír
SOBOTA          6.7.Féria I Sv. Márie Goretti
NEDEĽA          7.7.
9:00
Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Za veriacich farnosti

Dnes (30.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Dnes (30.6.) popoludní o 16:00 pozývame deti na faru na radostný program začiatku prázdnin.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (2.7.) hodinu pred svätou omšou.

Objednali sme autobus na blahorečenie Janka Havlíka v Šaštíne 31. augusta 2024. Kto má záujem ísť, nech sa prihlási v sakristii. Hodová slávnosť v Hoste bude tento rok v nedeľu 8. septembra.