Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 30.10.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na misie sa vyzbieralo 550€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.
 • Dnes (29.10.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
 • V stredu (1.11.) je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Popoludní o 15:00 sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začneme v kostole a odtiaľ pôjdeme na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.
 • V stredu (1.11.) o 19:00 bude v Trnave vo františkánskom kostole unikátny koncert ženského speváckeho súboru LUYS QUINTET z Arménska. Je to a capella koncert zložený z pôvodných kresťanských viachlasných spevov v arménčine doplnený o gregoriánske chorály v latinčine. Vstup je voľný.
 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Zároveň treba splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj spomínané podmienky, jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.
 • V piatok (3.11.) je svätá omša pre deti a mládež. Po svätej omši sú deti pozvané na faru na karneval svätých v oblečení svätcov alebo postáv z Biblie. Karneval bude trvať do 20:00.
 • Na budúcu nedeľu (5.11.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.
 • U pani Bilčíkovej je možné vyzdvihnúť si podielové knihy a DVD Spolku Svätého Vojtecha za členský príspevok 10€.
 • Fórum života organizuje modlitbovú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozýva k modlitbe a k zapáleniu sviečky za všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Cena malej sviečky je 2€, cena veľkej vonnej sviečky 5€. Dobrovoľníci ich budú predávať pred kostolom po nedeľných svätých omšiach, aj v stredu a štvrtok. Výťažok zo zbierky je venovaný pre centrá pre rodinu a projekty na ochranu života.
 • V sakristii je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 4€ a nástenný misijný kalendár za 3€.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na misie sa vyzbieralo 288€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.
 • V stredu (1.11.) je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Popoludní o 16:00 sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začneme v kostole a odtiaľ pôjdeme na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.
 • V stredu (1.11.) o 19:00 bude v Trnave vo františkánskom kostole unikátny koncert ženského speváckeho súboru LUYS QUINTET z Arménska. Je to a capella koncert zložený z pôvodných kresťanských viachlasných spevov v arménčine doplnený o gregoriánske chorály v latinčine. Vstup je voľný.
 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky,
  ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Zároveň treba splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj spomínané podmienky, jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.
 • Na budúcu nedeľu (5.11.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.
 • Fórum života organizuje modlitbovú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozýva k modlitbe a k zapáleniu sviečky za všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Cena malej sviečky je 2€, cena veľkej vonnej sviečky 5€. Výťažok zo zbierky je venovaný pre centrá pre rodinu a projekty na ochranu života.