Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu Veľkonočnú nedeľu

Zverejnené 15.4.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (14.4.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  • V stredu (17.4.) je v Hoste celodenná Eucharistická adorácia.
  • V piatok (19.4.) bude svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.
  • Na budúcu nedeľu (21.4.) bude zbierka na seminár.
  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 15.-20. júla a miestom je Kunerad pri Rajeckých Tepliciach. Bude mať biblickú tému príbehu kráľa Dávida. Cena tábora bude 160€. Je pre deti základnej školy od tretieho ročníka. Prihlášky sú k dispozícii vzadu v kostole a treba ich odovzdať do 5. mája.
  • Naši mladí pripravili zoznam ponúk duchovného rastu v našej farnosti a okolí pre všetky vekové kategórie. Môžete ho nájsť vzadu na nástenke.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (14.4.) o 14:30 bude Eucharistická adorácia.
  • V stredu (17.4.) bude v Hoste výročná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Začína o 8:00 a Sviatosť bude vystavená do svätej omše. Pozývam veriacich, aby sa zapísali na pripravený zoznam a strávili časť dňa v Pánovej prítomnosti.
  • Na budúcu nedeľu (21.4.) bude zbierka na seminár.
  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 15.-20. júla a miestom je Kunerad pri Rajeckých Tepliciach. Bude mať biblickú tému príbehu kráľa Dávida. Cena tábora bude 160€. Je pre deti základnej školy od tretieho ročníka. Prihlášky sú k dispozícii vzadu v kostole a treba ich odovzdať do 5. mája.