Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Zverejnené 23.12.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.) je vianočná farská ofera. Vo všetkých omšiach tohto dňa sa pri slovách „ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny“ pokľakne na jedno koleno, keď sa Krédo recituje; na dve kolená, keď sa spieva.
 • Kto by chcel vo svojom dome prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa ešte zapísať na pripravený papier v zadnej časti kostola. Koledovať sa bude po svätej omši 26.12.
 • 26.12. o 15:00 bude v našom kostole koncert speváckeho zboru zo Suchej nad Parnou. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 26.12., 30.12. a 6.1.
 • Na budúcu nedeľu (31.12.) bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.
 • Vzadu v kostole je možnosť zakúpiť si kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2024 za 2€.
 • Detský farský tábor v roku 2024 bude v termíne 15.-20. júla.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Betlehemské svetlo si môžete prísť zapáliť dnes (24.12.) po svätej omši alebo popoludní od 14:00 do 15:00.
 • Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.) je vianočná farská ofera. Vo všetkých omšiach tohto dňa sa pri slovách „ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny“ pokľakne na jedno koleno, keď sa Krédo recituje; na dve kolená, keď sa spieva.
 • 26.12. o 15:00 bude v kostole v Abraháme koncert speváckeho zboru zo Suchej nad Parnou. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 26.12., 30.12. a 6.1.
 • Na budúcu nedeľu (31.12.) bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.
 • Počas celých Vianočných sviatkov bude možné prispieť na projekty Dobrej noviny do pripravenej pokladničky v zadnej časti kostola.
 • Detský farský tábor v roku 2024 bude v termíne 15.-20. júla.