Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období (7.-14.7.2024)

Zverejnené 7.7.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

PONDELOK    8.7.Féria
UTOROK        9.7.Féria I Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoloč., muč.
STREDA        10.7.
18:00
Féria
+ Alfonz Vráblik
ŠTVRTOK      11.7.Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)
PIATOK         12.7.
18:00
Féria
+ Anna Královičová (1. výročie)
SOBOTA        13.7.
18:00
Féria I Sv. Henricha
Za veriacich farnosti
NEDEĽA        14.7.
7:30
10:30
Pätnásta nedeľa v cezročnom období
+ manžel Vladimír
+ Jaroslav Gašparovič (1. výročie)

V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 436€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Dnes (7.7.) popoludní Eucharistická adorácia nebude.

Komisia pre mládež organizuje letný camp pre mladých vo veku 14 až 19 rokov. Uskutoční sa v Centre mládeže v Bojničkách od 22. do 27. 7. 2024. Bližšie informácie nájdete na webe mladeztt.sk alebo na plagáte na nástenke.

Polícia znova upozorňuje na časté podvody na senioroch v našej oblasti. Vzadu v kostole môžete nájsť popis najčastejších podvodov s odporúčaním, ako sa im brániť. Prosím, aby ste ich zaniesli aj starším ľuďom, ktorí žijú sami a už majú problém s pohyblivosťou.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

PONDELOK    8.7.Féria
UTOROK        9.7.
18:00
Féria I Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
+ syn Cyril a za zdravie a Božie požehnanie v rodine
STREDA        10.7.Féria
ŠTVRTOK      11.7.
15:30
18:00
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)
+ Milan Foltíny (pohrebná)
+ Jozef Hustý (30-dňová)
PIATOK         12.7.Féria
SOBOTA        13.7.Féria I Sv. Henricha
NEDEĽA        14.7.
9:00
Pätnásta nedeľa v cezročnom období
+ Michal Benkovský

V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 196€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Na budúcu nedeľu (14.7.) popoludní o 14:30 bude Eucharistická adorácia.

Polícia znova upozorňuje na časté podvody na senioroch v našej oblasti. Vzadu v kostole môžete nájsť popis najčastejších podvodov s odporúčaním, ako sa im brániť. Prosím, aby ste ich zaniesli aj starším ľuďom, ktorí žijú sami a už majú problém s pohyblivosťou.