Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu Veľkonočnú nedeľu

Zverejnené 5.5.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

PONDELOK    6.5.Féria
UTOROK         7.5.Féria                                                                                                I H 18:00
STREDA          8.5. 18:00Féria
+ Terézia Purgiová (1. výročie)
ŠTVRTOK        9.5. 19:00Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)                                        I H 18:00
+ kňazi a učitelia, ktorí pôsobili v našej farnosti
PIATOK         10.5. 7:00Féria I Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi
Na poďakovanie Panne Márii za ochranu
SOBOTA        11.5. 18:00Féria I Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
+ Imrich Haršányi a manželka Oľga, rodičia Ján a Mária Haršányioví, Augustín a Mária Kollároví, starí rodičia a deti z oboch strán
NEDEĽA        12.5. 7:30
10:30
Siedma veľkonočná nedeľa                                                 I H 9:00
+ Terézia, manžel Ladislav a ostatná rodina
+ František Lovecký a manželka Magdaléna

Dnes (5.5.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

V stredu (8.5.) o 10:00 bude v Dolnej Strede rekolekčná svätá omša Seredského dekanátu. Hlavným celebrantom a kazateľom bude nitriansky otec biskup Viliam Judák, ktorý tade bude prechádzať počas cyklopúte.

Na budúcu nedeľu (12.5.) je zbierka na masmédiá.

V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 17:20.

Kto by ešte chcel odovzdať vyplnenú prihlášku dieťaťa do farského tábora, nech tak urobí čím skôr.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

PONDELOK      6.5.Féria
UTOROK         7.5.
18:00
Féria
+ Jozef a Anna Ďurišoví a rodičia
STREDA          8.5.Féria                                                                                                  I A 18:00
ŠTVRTOK        9.5.
18:00
Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)                                        I A 19:00
Za veriacich farnosti
PIATOK         10.5.Féria I Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi                            I A 7:00
SOBOTA        11.5.Féria I Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice                    I A 18:00
NEDEĽA        12.5.
9:00
Siedma veľkonočná nedeľa                                      I A  7:30  10:30
Za veriacich farnosti

Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

V stredu (8.5.) o 10:00 bude v Dolnej Strede rekolekčná svätá omša Seredského dekanátu. Hlavným celebrantom a kazateľom bude nitriansky otec biskup Viliam Judák, ktorý tade bude prechádzať počas cyklopúte.

Na budúcu nedeľu (12.5.) je zbierka na masmédiá.

V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou. Kto by ešte chcel odovzdať vyplnenú prihlášku dieťaťa do farského tábora, nech tak urobí čím skôr.