Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 12.2.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (11.2.) popoludní o 15:30 je Eucharistická adorácia.
 • Na Popolcovú stredu (14.2.) je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.
 • V piatok (16.2.) je svätá omša pre deti. Nácvik spevu pred svätou omšou nebude. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.
 • Na budúcu nedeľu (18.2.) bude jarná zbierka na charitu.
 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:30, kedy počas pôstneho obdobia nahradí
  Eucharistickú adoráciu. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje milodary za veci, ktoré si dobrovoľne odopriete. Slovenská katolícka charita vaše dary premení na adresnú pomoc najbiednejším v africkej Ugande a Rwande. Tento rok je v obálkach s krabičkami aj aktivita pre deti na celý pôst.
 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (11.2.) popoludní o 14:30 je Eucharistická adorácia.
 • Na Popolcovú stredu (14.2.) je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.
 • Na budúcu nedeľu (18.2.) bude jarná zbierka na charitu.
 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na
  viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje milodary za veci, ktoré si dobrovoľne odopriete. Slovenská katolícka charita vaše dary premení na adresnú pomoc najbiednejším v africkej Ugande a Rwande. Tento rok je v obálkach s krabičkami aj aktivita pre deti na celý pôst.
 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.