Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu pôstnu nedeľu

Zverejnené 18.3.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (17.3.) je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
 • Dnes (17.3.) od 14:00 do 15:30 bude Veľkonočná svätá spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu. Pred ňou o 13:30 bude krížová cesta.
 • V piatok (22.3.) je svätá omša pre deti. Pred ňou bude v kostole krížová cesta. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.
 • Budúca nedeľa (24.3.) je Palmová (Kvetná) nedeľa. Na jej začiatku slávime spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema. Posvätenie ratolestí a slávnostná procesia sa pred svätou omšou o 10:30 začne pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, kde sa všetci zhromaždíme. V prípade nepriaznivého počasia budú obrady Kvetnej nedele v kostole.
 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok 26.3. popoludní od 15:00. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.
 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (17.3.) je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
 • Dnes (17.3.) od 14:00 do 15:00 bude Veľkonočná svätá spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu. Pred ňou o 13:30 bude krížová cesta.
 • V sobotu (23.3.) o 14:00 bude upratovanie kostola pred Veľkonočnými sviatkami. Pozývame všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť.
 • Budúca nedeľa (24.3.) je Palmová (Kvetná) nedeľa. Na jej začiatku slávime spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema. Posvätenie ratolestí a slávnostná procesia sa začne pri pomníku padlých, kde sa všetci zhromaždíme. V prípade nepriaznivého počasia budú obrady Kvetnej nedele v kostole.
 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok 26.3. popoludní od 15:00. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.