Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 5.2.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo 458,50€.
 • Dnes (4.2.) nebude Eucharistická adorácia.
 • V utorok (6.2.) máme vo farskom kostole v Abraháme výročnú farskú poklonu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Začneme ráno o 7:00 a zakončíme ju svätou omšou o 18:00, ktorej bude predchádzať Eucharistické požehnanie.
 • V stredu (7.2.) o 9:30 bude v Pate rekolekčná sv. omša kňazov nášho dekanátu.
 • V piatok (9.2.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši pozývame deti na faru na Karneval zvierat z Biblie. Deti si
  zvolia masky zvieratiek z Biblie, prezliecť sa môžu na fare. Karneval bude do 20:00.
 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo 151€.
 • V stredu (7.2.) o 9:30 bude v Pate rekolekčná sv. omša kňazov nášho dekanátu.
 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.