Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Zverejnené 27.5.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

PONDELOK 27.5.Féria I Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
UTOROK     28.5.Féria                                                                                                 I H 18:00
STREDA       29.5.Féria I Sv. Pavla VI., pápeža                                                          I H 18:00
ŠTVRTOK     30.5.
18:00
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť)
+ Alfonz a Genovéva Horváthoví, syn Milan, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
PIATOK         31.5. 18:00Féria
Za obrátenie hriešnikov
SOBOTA        1.6.
18:00
Sv. Justína, mučeníka (spomienka)
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
NEDEĽA         2.6.
7:30
10:30
Deviata nedeľa v cezročnom období                             I H 9:00
Za veriacich farnosti
+ Silvester Vráblik, manželka Magdaléna a deti

Dnes (26.5.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

Od stredy (29.5.) sa budeme modliť deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu každý deň o 17:20. Počas mesiaca mája sa budeme modliť už od 17:10 v spojení s májovou pobožnosťou.

Vo štvrtok (30.5.) je slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Chcem poprosiť tých, ktorí tradične chystajú oltáre pre procesiu, aby s láskou vykonali túto službu aj tento rok.

V piatok (31.5.) je svätá omša pre deti. Nácvik spevu na fare pred ňou nebude. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

PONDELOK 27.5.Féria I Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
UTOROK      28.5.
18:00
Féria
+ starí rodičia Hustí
STREDA       29.5.
18:00
Féria I Sv. Pavla VI., pápeža
Za zdravie pre rodičov a Božiu pomoc v rodine
ŠTVRTOK      30.5.Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť)          I A 18:00
PIATOK         31.5.Féria                                                                                                  I A 18:00
SOBOTA        1.6.Sv. Justína, mučeníka (spomienka)                                             I A 18:00
NEDEĽA         2.6.
9:00
Deviata nedeľa v cezročnom období                   I A  7:30  10:30
+ rodičia Novanskí, rodičia Čambáloví a syn Kamil

V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou.

Od stredy (29.5.) sa budeme modliť deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou.

Vo štvrtok (30.5.) je slávnosť Kristovho Tela a Krvi. V Hoste ju budeme sláviť počas vigílie v stredu (29.5.). Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Chcem poprosiť tých, ktorí tradične chystajú oltáre pre procesiu, aby s láskou vykonali túto službu aj tento rok.