Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období (23.-30.6.2024)

Zverejnené 23.6.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

PONDELOK    24.6.
18:00
Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť)
+ Anton Čambál, manželka Hedviga, syn Július, brat Ondrej
UTOROK       25.6.Féria
STREDA        26.6.Féria
ŠTVRTOK      27.6.Féria I Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi     I H 15:30
PIATOK         28.6.
18:00
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)
+ Anna a Emanuel a syn Jaroslav
SOBOTA        29.6.
18:00
Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť)                          I H 19:00
+ Cyril Bohunický
NEDEĽA        30.6.
7:30
10:30
Trinásta nedeľa v cezročnom období                           I H 9:00
Za veriacich farnosti
+ Vít Grosman a rodičia z oboch strán

Dnes (23.6.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.) zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom (napr. ruženec, škapuliar, krížik…), a taktiež veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš Verím, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu (30.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Na budúcu nedeľu (30.6.) na svätej omši o 10:30 poďakujeme za uplynulý školský rok. Popoludní po adorácii o 15:30 pozývame deti na faru na radostný program začiatku prázdnin.

Objednali sme autobus na blahorečenie Janka Havlíka v Šaštíne 31. augusta 2024. Kto má záujem ísť, nech sa prihlási v sakristii.

Hodová slávnosť v Abraháme bude tento rok v nedeľu 29. septembra.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

PONDELOK    24.6.Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť)                                      I A 18:00
UTOROK       25.6.Féria
STREDA        26.6.Féria
ŠTVRTOK      27.6.
15:30
Féria I Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
+ Jozef Ondrejkovič (pohrebná)
PIATOK         28.6.Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)                           I A 18:00
SOBOTA        29.6.
19:00
Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť)                           I A 18:00
Za veriacich farnosti
NEDEĽA        30.6.
9:00
Trinásta nedeľa v cezročnom období                 I A  7:30  10:30
+ Helena a Ervín Mihinoví a starí rodičia Balogoví

Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.) zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom (napr. ruženec, škapuliar, krížik…), a taktiež veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš Verím, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu (30.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Na budúcu nedeľu (30.6.) popoludní o 16:00 pozývame deti na faru na radostný program začiatku prázdnin.

Objednali sme autobus na blahorečenie Janka Havlíka v Šaštíne 31. augusta 2024. Kto má záujem ísť, nech sa prihlási v sakristii.

Hodová slávnosť v Hoste bude tento rok v nedeľu 8. septembra.