Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu siedmu nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 9.10.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (8.10.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
 • V pondelok (9.10.) o 10:00 bude v katedrále v Trnave slávnostná svätá omša pri príležitosti 90. narodenín emeritného arcibiskupa Jána Sokola.
 • V stredu (11.10.) bude svätá omša o 9:30 ráno, nakoľko to bude rekolekčná svätá omša Seredského dekanátu.
 • V piatok (13.10.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou pozývame deti na modlitbu ruženca v kostole. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.
 • V piatok 27. 10. o 18:00 sa vo výstavisku Incheba v Bratislave bude konať evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Nebojte sa. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale predovšetkým s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Šimonovej. Ak by bol dostatočný počet záujemcov, zorganizujeme spoločnú dopravu.
 • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:20.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (8.10.) popoludní o 14:30 bude Eucharistická adorácia.
 • V pondelok (9.10.) o 10:00 bude v katedrále v Trnave slávnostná svätá omša pri príležitosti 90. narodenín emeritného arcibiskupa Jána Sokola.
 • V stredu (11.10.) bude svätá omša v Abraháme o 9:30 ráno, nakoľko to bude rekolekčná svätá omša Seredského dekanátu.
 • V piatok 27. 10. o 18:00 sa vo výstavisku Incheba v Bratislave bude konať evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Nebojte sa. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale predovšetkým s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Šimonovej. Ak by bol dostatočný počet záujemcov, zorganizujeme spoločnú dopravu.
 • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.