Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 28.8.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (27.8.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (30.9.) hodinu pred svätou omšou.
  • Na budúcu nedeľu (3.9.) budeme v Hoste sláviť 40. výročie posviacky kostola. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 a bude ju sláviť o. Michal Pokopec, za ktorého pôsobenia sa kostol staval. Po svätej omši bude pri kostole malé agapé. Srdečne pozývam všetkých farníkov.
  • Na budúcu nedeľu (3.9.) bude farská kaviareň. Pozývame najmä deti a ich rodičov. Pripomenieme si spoločne chvíle na tohtoročnom farskom tábore a rozlúčime sa s prázdninami.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu (3.9.) budeme v Hoste sláviť 40. výročie posviacky kostola. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 a bude ju sláviť o. Michal Pokopec, za ktorého pôsobenia sa kostol staval. Sú pozvaní aj iní kňazi, ktorí tu pôsobili. Po svätej omši bude pri kostole malé agapé. Srdečne pozývam všetkých farníkov.
    Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do upratovania kostola pred slávnosťou.
  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (29.9.) hodinu pred svätou omšou.
  • Na budúcu nedeľu (3.9.) bude v Abraháme farská kaviareň. Pozývame najmä deti a ich rodičov. Pripomenieme si spoločne chvíle na tohtoročnom farskom tábore a rozlúčime sa s prázdninami.