Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 25.9.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (24.9.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  • V piatok (29.9.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.
  • Na budúcu nedeľu (1.10.) bude hodová farská ofera.
  • V nedeľu 8.10. o 15:00 bude v kostole v Sládkovičove benefičné podujatie pre Damiana a Markusa. Dobrovoľné príspevky budú venované na liečbu týchto dvoch chlapcov. Viac o podujatí nájdete na plagáte na nástenke.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (24.9.) popoludní o 14:30 bude Eucharistická adorácia.