Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 15.1.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (14.1.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  • V piatok (19.1.) je svätá omša pre deti. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.
  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na projekty Dobrej noviny ste prispeli sumou 365€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom!
  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.