Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 12.8.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (13.8.) po adorácii o 15:30 pozývame do farskej kaviarne.
  • Podľa kánonu 1066 cirkevného práva oznamujeme, že kánonické manželstvo chcú uzavrieť Matúš Bilčík z farnosti Abrahám a Terézia Čačková z farnosti Nižný Hrušov. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (13.8.) bude adorácia o 14:30. Od 16:00 pozývame do farskej kaviarne v Abraháme.