Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Desiatu nedeľu v Cezročnom období (9.6.2024)

Zverejnené 9.6.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

PONDELOK    10.6.Féria
UTOROK       11.6.Sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)                                        I H 18:00
STREDA        12.6.
18:00
Féria
+ Štefan Bartuš a manželka Terézia
ŠTVRTOK      13.6.Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spom.)       I H 18:00
PIATOK         14.6.
18:00
Féria
+ z rodiny Spitzovej a Falkovej
SOBOTA        15.6.
18:00
Féria
+ rodičia Kopáčikoví, starí rodičia a súrodenci z oboch strán
NEDEĽA        16.6.
7:30
10:30
Jedenásta nedeľa v cezročnom období                         I H 9:00
Za veriacich farnosti
+ Jozef Neštrák, manželka Anna, rodičia a deti

Dnes (9.6.) je farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

Dnes (9.6.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

V sobotu 31.8.2024 bude v Šaštíne slávnosť blahorečenia Janka Havlíka. Letáky a záložky s ďalšími informáciami o tomto novom slovenskom blahoslavenom si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole.

V nedeľu 22.9.2024 sa bude v Košiciach konať Národný pochod za život. Pozývam podporiť túto iniciatívu svojou účasťou, ale teraz v prípravnej fáze najmä modlitbami.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

PONDELOK    10.6.Féria
UTOROK        11.6.
18:00
Sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)
+ rodičia Číkoví a deti
STREDA         12.6.Féria                                                                                            I A 18:00
ŠTVRTOK       13.6.
18:00
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
+ Melánia Benkovská
PIATOK          14.6.Féria                                                                                                  I A 18:00
SOBOTA         15.6.Féria                                                                                                  I A 18:00
NEDEĽA        16.6.
9:00
Jedenásta nedeľa v cezročnom období              I A  7:30  10:30
+ Jozef Karel a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Dnes (9.6.) popoludní o 14:30 bude Eucharistická adorácia.

V sobotu 31.8.2024 bude v Šaštíne slávnosť blahorečenia Janka Havlíka. Letáky a záložky s ďalšími informáciami o tomto novom slovenskom blahoslavenom si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. V nedeľu 22.9.2024 sa bude v Košiciach konať Národný pochod za život. Pozývam podporiť túto iniciatívu svojou účasťou, ale teraz v prípravnej fáze najmä modlitbami.