Preskočiť na obsah

VZN č7-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady