Preskočiť na obsah

VZN č5-2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady