Preskočiť na obsah

VZN č3-2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad