Preskočiť na obsah

VZN č3-2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce