Preskočiť na obsah

VZN č1-2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení