Preskočiť na obsah

VZN č.2-2022 o miestnych daniach na území obce Abrahám